Uluslararası Yargıçlar Birliği başkanı bir ‘çağrı’ yayınlayarak, Türkiye’de Hukukun Üstünlüğünün Sonuna gelindiğini kaydetti.

Birlik Başkanı Christophe Regnard, mektubun İngilizcesinin yanısıra Türkçe versiyonunu da Twitter hesabı aracılığı ile yayınladı. Mektupta Başkan Regnard, bir çağrı da yaparak Türkiye’de olanların farkına varılması ve hak-özgürlüklerin bağımsız yargı ile garanti almak için yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Regnard ayrıca 15 Temmuz’dan bu yana Türkiye’deki hakimlerin %24.4’ünün ihraç edildiğini, Anayasa değişiklileri olduğuna HSYK’nin büyük bir tehdit altına gireceğini kaydetti.

Mektubun tümü:

Appeal Çağrı

The End of the Rule of Law in Turkey Türkiye’de Hukukun Üstünlüğünün Sonu

IAJ (Uluslararası Yargıçlar Birliği) halen baskı altında olan yargının tümüyle güce bağımlı bir araç olacağı endişesini taşımaktadır. Venedik Komisyonu EAJ’ın (Avrupa Yargıçlar Birliğinin) kaygılarını teyit etmektedir.

Uluslararası Yargıçlar Birliği, 2014 yılından bu yana tamamıyla hükûmetin hakimiyeti altında bulunan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, hakim ve savcılara dair yer değiştirme ve disiplin cezaları hususundaki yetkilerini hukuka aykırı şekilde kullanarak Türkiye’de yargının kötüye gidisine sebep olduğunu gözlemlemektedir. Darbe teşebbüsü sonrasinda HSYK, yargıçları darbeden çok önce hazırladığı listeler doğrultusunda bireysel dava açma hakkı tanımaksızın ve usulüne aykırı şekilde ihraç etmiştir

15.7.2016 tarihinden bu yana bu yöntemle tüm hakimlerin 24,4 %u (10382 hâkimden 2538 hâkim) ve tüm savcıların 24,3 %u (4622 savcıdan 1121 savcı) ihraç edilmiştir ve bunların çoğunluğu su anda tutukludur. Bu yazgı örneği eskiden beri görevi başında olan ya da yakın dönemde yeterli tecrübesi olmaksızın atanan hakim ve savcıları da tehdit etmektedir. Bu durumdaki bir yargının bağımsız olarak tanımlanması çok şüphelidir.

See also  Türkiye’nin Yerli Otomobil Projesi Çinli firmayı nasıl dünya devi haline getirdi?

Bu şartlar altında IAJ; Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun1 Türk Anayasasındaki değişiklik tekliflerine ilişkin analizleri sebebiyle dehşete düşmüştür. Venedik Komisyonu’nun Anayasa uzmanları bu değişiklikleri, Başkanın, hakim ve savcılar hakkında atama, terfi, yer değiştirme, disiplin ve ihraç hususlarında özerk karar verici temel organ olan HSYK üzerindeki belirleyici etkisi sebebiyle “yargının bağımsızlığını ciddi bicimde tehlikeye sokabilir” şeklinde özetlemiştir. Ayrıca başkanlık sistemine geçilmesinin ardından devletin ciddi şekilde yargısal denetime ihtiyacını olacağını “bu değişikliklerin zaten yürütmenin üzerindeki mevcut yetersiz yargısal denetimin daha da zayıflayacağını” belirterek uyarmıştır.

Bu çağrı hiçbir şekilde Türk insanı veya Türk milletinin aleyhine yöneltilmemiştir ancak IAJ’ın Türkiye’nin diğer demokratik toplumlarla birlikte paylaştığı kendi temel değerlerini kaybedebileceği endişesine dayanmaktadır. Birkaç gün önce Venedik Komisyonu’nca açıklanan ‘Görüş’ ve Avrupa Yargıçlar Birliği’nce açıklanan “Açık Mektup”un ardından, Uluslararası Yargıçlar Birliği, söz konusu gelişmelerin; 15 Temmuzdaki korkunç saldırı karsısında insanlarının bir olup cesurca savunma ortaya koyduğu ve kendini İnsan Hakları ve Avrupa’nın ortak değerlerine adayan bir ülkede hukukun üstünlüğünü sona erdirebileceğini değerlendirmektedir.

IAJ, daha önce EAJ (IAJ organizasyonu içindeki bölgesel grup) gibi, Türkiye ve Avrupa’nın diğer yerlerinde yasayan iyi niyetli insanları aşağıdaki hususlarda teşvik etmektedir:

-Bu gelişmelerin farkında olmak,

-Türkiye’de yargı bağımsızlığının sağlanması için katkıda bulunulmasını talep etmek,

-Haksız şekilde ihraç edilen ve tutuklanan yargıç ve savcıların tekrar ise dönmeleri ve tahliye

edilmeleri hususunda Türk otoritelerini ikna etmek,

-Türk insanına hak ve özgürlüklerini bağımsız yargı ile garanti altına almak için yardım etmek.

See also  Hot Girl Sexy Pictures - 25 Thirsty Tinder Girls Who Are Definitely Dtf